Tagged: Ram

0

Shree Ram Chalisa

Shree Ram ChalisaGanapati charan saroj gahi Charanodak dhari bhal, Likhau vimal Ramavali, sumiri Anjanilal. Ram charit varnan Karaun, Ramahin hridai manai. Madan kadan ral rakhishir, man kahan tap mitai. Ram Ramapati Raghupati jai jai...

0

Ramji ki Aarti

Ramji ki Aarti Shri Ramachandra kripalu bhaju man, haran bhav bhai darunam. Nav kanj lochan, kanj mukh, kar kanj pad kanjarunam Kandarp aganit amit chhavi, Navvnil jiraj sundaram, pat pit manahun tadit ruchi, Suchi...